administrativna jedinica


administrativna jedinica
• district

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • žúpa — žúpa1 ž suncu izložen i od vjetra zaklonjen predio između brda, plodan i dobar za obrađivanje; pitomina, prisoje žúpa2 ž 1. {{001f}}pov. teritorijalna i administrativna jedinica kojoj je na čelu župan 2. {{001f}}crkv. najmanja administrativna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • župa — žúpa2 ž DEFINICIJA 1. pov. teritorijalna i administrativna jedinica kojoj je na čelu župan 2. crkv. najmanja administrativna jedinica Katoličke crkve SINTAGMA velika župa administrativno politička jedinica NDH 1941 1945. ONOMASTIKA pr. (prema… …   Hrvatski jezični portal

 • marka — màrka1 ž DEFINICIJA pov. 1. srednjovjekovna franačka i njemačka pogranična vojno administrativna jedinica pod upravom markgrofa 2. novčana jedinica u Njemačkoj i Finskoj, sadrži 100 pfeninga ili penija ETIMOLOGIJA njem. Mark: granična zemlja,… …   Hrvatski jezični portal

 • màrka — màrka1 ž 〈D L rci/ i, G mn mȁrākā〉 1. {{001f}}pov. srednjovjekovna franačka i njemačka pogranična vojno administrativna jedinica pod upravom markgrofa 2. {{001f}}novčana jedinica u Njemačkoj i Finskoj, sadrži 100 pfeninga ili penija 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • grànica — grànic|a ž 1. {{001f}}crta koja obilježava dokle se prostire jedna, a počinje druga državna, upravna ili administrativna jedinica [državna ∼a; ∼a lovišta]; međa 2. {{001f}}mogućnost itd. do koje što doseže, do koje je što dopušteno [∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kapetànija — ž 1. {{001f}}pom. ured lučkog kapetana, pomorski ured [lučka ∼; zadarska ∼] 2. {{001f}}pov. administrativna jedinica nad kojom vlast ima kapetan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • téma — ž 1. {{001f}}predmet, osnova, glavna misao (rasprave, govora, umjetničkog djela i sl.) 2. {{001f}}predmet koji treba pismeno obraditi 3. {{001f}}glazb. dio skladbe koji je melodijska, harmonijska i ritmička cjelina i služi kao osnova za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vilájet — m 1. {{001f}}pov. najveća administrativna jedinica u Osmanskom Carstvu; pokrajina, oblast 2. {{001f}}pejor. zaostala sredina ∆ {{001f}}tamni ∼ mit. svijet vječnog mraka i tame ⃞ {{001f}}udariti namet na ∼ opteretiti (porezom i sl.) ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • šejkat — šèjkāt m <G šejkáta> DEFINICIJA 1. pov. administrativna jedinica kojoj je na čelu šeik 2. pol. država kojoj je na čelu šeik ETIMOLOGIJA vidi šeik …   Hrvatski jezični portal

 • ravenski — ràvēnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Ravenu SINTAGMA ravenski egzarhat pov. bizantska administrativna jedinica od kraja 6. st. do 751; imala je neizravnu kontrolu i nad dijelovima istočnog Jadrana; ravensko pismo pov. kurzivna minuskula… …   Hrvatski jezični portal

 • kapetanija — kapetànija ž DEFINICIJA 1. pom. ured lučkog kapetana, pomorski ured [lučka kapetanija; zadarska kapetanija] 2. pov. administrativna jedinica nad kojom vlast ima kapetan SINTAGMA Senjska kapetanija pov. upravno područje nastalo u drugoj pol. 15.… …   Hrvatski jezični portal